SAARE ULUK OÜ E-POE KASUTUSTINGIMUSED

Üldsätted

1.1. Kasutustingimused kehtivad Saare Uluk OÜ e- poest (edaspidi e-pood) Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Saare Uluk OÜ, Vaivere, Saaremaa vald, Saaremaa, 93861 (edaspidi Müüja) ja Ostja vahel.

1.2. Tellimuse esitamisel nõustub Ostja Kasutustingimustes sätestatuga.

1.3. Ostjal on võimalik enne Tellimuse esitamist tutvuda Kasutustingimustega.

1.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil www.saareuluk.ee.

1.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

1.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.

1.7. Toodete hinnad e- poes on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Ostja tasub kauba eest pangaülekandega läbi e- poes olevate maksekeskuse pangalinkide.

1.8. Saare Uluk OÜ e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: info@saareuluk.ee, tel 5055994.

Toode ja hind

2.1. E-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

2.2. Toodete hinnad e-poes toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu vastavalt Omniva ja Smartposti hinnakirjale. Transporditasu on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

2.3. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Ostjale kehtivad hinnad, mis on e-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Ostja pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

Tellimuse esitamine

3.1. Ostu tegemiseks tuleb Ostjal e-poe keskkonnas esitada Tellimus.

3.2. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Osta“.

3.3.  Seejärel tuleb Ostjal sisestada oma nimi ja kontaktandmed ning nõustuda Kasutustingimustega. Lisaks tuleb Ostjal sisestada tellitud kauba kätte saamiseks valikmenüüst pakiautomaadi aadress.

3.4. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus eurodes, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Ostja kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

3.5. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Ostjal vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

3.6. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

3.7. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Ostjale automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 1.8. toodud kontaktandmetel.

3.8. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Ostja on tasunud kogu Tellimuse eest.

3.9. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik Ostja tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Ostjaga telefonitsi konsulteerides asendada.

3.10. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Ostja Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

3.11. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Ostjat e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Ostja arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

Maksevõimalused ja tagasimaksed

4.1. Tellimuse eest saab tasuda pangaülekandega eurodes läbi Maksekeskuse pangalinkide. 

4.2. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Ostja samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

Tellimuse kättetoimetamine ja üleandmine

5.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub pakiautomaatide kaudu Eesti Vabariigi piires.

5.2. Tellitud Tooted saadetakse Ostja poolt valitud pakiautomaati 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Kauba saabumise kohta saab Ostja teavituse SMS-i ja e-posti teel.

5.3.  Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Ostjale üle Tellimuse kättesaamisest.

5.4. Tellimuse üleandmisel kohustub Ostja koheselt kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse ja Toote mittevastavustest (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, jmt) on Ostja kohustatud Müüjale teatama 3 tööpeva jooksul. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Lepingust taganemine, toodete tagastamine, pretensioonide esitamine

6.1. Ostjal on õigus (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates,

6.2. Taganemise avaldus tuleb saata e- posti aadressile info@saareuluk.ee ja tagastatavad Tootedete osas lepitakse kokku eraldi. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Ostja.

6.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

6.4. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus sellise toote üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh kõik jahutatud ja külmutatud Tooted, st märgistusega „Kõlblik kuni …“ Tooted);

6.5. Kui Ostja on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Ostjale Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

6.6. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Ostjal õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

6.7. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

6.8. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@saareuluk.ee või Müüja postiaadressile Vaivere, Saaremaa vald, Saaremaa 93681. Pretensioonis tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

6.9. Juhul kui Ostja ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on tarbijast Ostjal õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

Vastutus

7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2.Ostja vastutab Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Ostjalt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

Kliendi isikuandmete töötlemine

8.1. Müüja töötleb Ostja esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

8.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt ainult Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, ostukorvi sisu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Müüjale tekib vajadus ja kohustus Kasutustingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada Ostjale ostu eest tasutud summa.

8.3. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks, Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks).

8.4. Ostja isikuandmete vastutav töötleja on Müüja. Isikuandmete volitatud töötleja on  Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn, 10414, telefon: +372 5887 5115, e-posti aadress: support@maksekeskus.ee).

8.5. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.